אורותופוטו/מיפוי פוטוגרמטי

 

לנו בחברת "קו מדידה" ציוד ביצוע ופענוח מהמתקדמים בתחום על מנת לאפשר לך הלקוח את השירות האיכותי והמקצועי.

 

אנו מבצעים מיפוי פוטוגרמטרי לצרכי תכנון, תכנון תשתיות וכבישים, ניהול מידע גיאוגרפי וחישובי כמויות.

 

כמו כן - במסגרת השירותים של "קו מדידה" אנו מבצעים אורתופוטו - ברמת דיוק ורזולוציות עפ"י תקנות המדידה ובהתאם לצרכים שיוגדרו.

IMK - הקמת אתרים