תכניות לצרכי רישום - תצ"ר

 

1. מיפוי לצורך הסדרת מקרקעין בשטח

2. הכנת תכניות לצרכי רישום (פרצלציה ורפרצלציה)

3. הכנת תכניות שיכון ציבורי

4. מיפוי לצרכי רישום משבצות חקלאיות

5. תכניות להסדרת גבולות שיפוט וחלוקה

6. תכניות לרישום בתים משותפים

 

רישום מקרקעין:

  • רישום חלקות בלשכת רישום המקרקעין
  • רישום צו לבית משותף בטאבו
  • רישום זכויות משתכנים

 

רישום נכסים למגזר החקלאי ושיוך דירות לקיבוצים:

אנו ב"קו מדידה" פיתחנו כלים ושיטות עבודה כוללות וייחודיות המותאמות לאוכלוסיית הקיבוצים  כלים מותאמים צרכים על מנת לאפשר רישום זכויות מקצועי ואיכותי.

 

אנו מחויבים להדריך וללוות אתכם בכל שלבי רישום הזכויות עד לסיומו של תהליך שיוך הנכסים ורישומם בטאבו.

 

במסגרת התהליך:

 

החלטת /1155/573:

  • הכנת המושב להחלטה 1155_המחליפה את החלטה 979) והחלטה 823
  • בדיקת מצב החזקה בפועל אל מול גבולות הנחלות
  • טיפול במפת המשבצת אל מול המנהל
  • מתן פתרון לבעלי הנחלות ביישום ההחלטות לגביי עיגון זכויות בחלקה.
  • מיפוי הנחלות

IMK - הקמת אתרים