תכניות בינוי עיר - תב"ע

 

חברת "קו מדידה" מלווה במקצועיות מהנדסי ערים, אדריכלים ומתכנני ערים בהכנת תכניות תב"ע.

 

החברה מספקת שירותי איסוף מידע סטאטוטורי הכולל הגדרת גושים, חלקות, תמ"אות, תמ"מים, מתאר מקומי ותשתיות לאומיות.

 

בבעלות החברה ידע, מיומנות וכלים כך שתוכל לספק ללקוחותיה תכניות עבודה מקצועיות ואיכותיות.

 

 

תכנית בינוי עיר (תב"ע) הידועה בשם תוכנית מתאר הינה תוכנית שנקבעה בסעיף 145 בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, הקובע כי אין לבצע כל פעולה במקרקעין מבלי שניתן היתר על ידי הוועדה המקומית, בהתאם לקביעת תוכניות המתאר של העיר.

 

תוכנית בינוי עיר היא תוכנית כוללת של שטחה המוניציפאלי של העיר ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון של העיר, לקבוע אילו שטחים ייועדו למגורים, אילו למסחר ואילו מקומות ראוי לשמר ואילו לפתח. בנוסף תוכניות בינוי עיר כוללות הוראות והנחיות שונות כגון היבטים סביבתיים, היבטים תחבורתיים וכדומה. התוכנית כוללת גם תוכניות חדשות המציגות את היקף האוכלוסייה הצפוי ויעדי מועסקים.

 

תוכנית בינוי עיר מורכבת משני מסמכים: תשריט ותקנון, והיא אחת מכמה סוגים של תוכניות: תוכנית מתאר ארצית, החשובה ביותר, אחריה, תוכנית מתאר אזורית ותוכנית מתאר מקומית שהינה בסמכות הוועדה המקומית.

 

אנו בקו מדידה מקפידים להעניק ללקוחותינו את השירות המקצועי ביותר וללוות אותם לאורך כל התהליך. לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם.

 

 

 

IMK - הקמת אתרים