מדידות ומיפוי

 

מדידות:

"קו מדידה" מקפידה לעשות שימוש בציוד טכנולוגי ושיטות עבודה מהמתקדמות בארץ ובעולם וחותרת באופן מתמיד להתעדכן ולשדרג את יכולותיה המקצועיות - על מנת לאפשר ללקוחותיה שירות מקצועי ואיכותי ביותר.

 

 

"קו מדידה" מפעילה בשטח צוותי מדידה מיומנים מקצועיים ומוסמכים אשר מבצעים בין היתר:

 

מדידות לצרכי תכנוןהקמת רשתות בקרה עירוניות ונקודות בקרה GPS

                                  -  מפות ותוכניות להיתרים

                                  -  תוכניות בניין עיר

                                  -  מדידת רחובות

                                  -  מדידות כבישים

                                  -  מפות טופוגרפיות

                                  -  מפות מצביות

  • תכניות הפקעה
  • מדידות לחישובי ארנונה

     

מדידות לשימור מבנים וחזיתות

                                  -  מדידות פנים מפורטות

                                  -  מדידת חזיתות לשימור

                                  -  מדידת גגות

                                  -  מדידות לחישובי ארנונה

 

 

IMK - הקמת אתרים